Nyheder

09-08-2017
Nu skal københavnernes madaffald blive til biogas

 

 

 

Inden året er omme har alle beboere i lejligheder i København fået udleveret en grøn kurv og poser, som de skal sortere deres organiske affald i, for at nå Københavns Kommunes mål om at 45 procent af husholdningsaffaldet skal genanvendes inden 2018.

 

Den første bydel der har fået den grønne kurv er Amager, og i de følgende måneder bliver de også udleveret til beboerne på Vesterbro, Nørrebro, Østerbro, Brønshøj, Vanløse, Valby, Bispebjerg og til slut indre by i uge 41. Det indsamlede affald vil blive omdannet til biogas og bruges til el, varme og brændstof, som for eksempel kan bruges i de nye 5C busser, som indtog Københavns gader tidligere på året.

 

Læs om Københavns nye Bus på biogas.

 

Men madaffaldet bliver ikke kun genanvendt til biogas. Det restprodukt, som der er tilbage efter, man har produceret biogassen, kan bruges til gødning på markerne. På den måde genanvender man også vigtige mineraler som fosfor, der er en begrænset ressource.

 

Ifølge Københavns Kommune producerer en gennemsnitlig københavnsk husstand 3,5 kilo organisk affald om ugen. Det blev i 2016 til 57.000 ton bioaffald i alt.

 

Læs mere om hvorfor fosfor er en vigtig ressource

 

Køkkenkværnen som alternativ

Der er andre måder at indsamle det organiske affald på end den, som Københavns Kommune har valgt. I Himmerland Boligforening i Aalborg har de valgt at bruge køkkenkværne, som deres måde at sortere det organiske affald på.

 

Læs hvorfor Himmerland boligforening bruger køkkenkværnen

 

Med en køkkenkværn bliver det organiske affald sorteret fra i vasken, og bliver via kloaksystemet ført ud til rensningsanlægget, hvor det bliver omdannet til biogas, hvis rensningsanlægget har en rådnetank. På den måde slipper man for at have det organiske affald i skraldespanden i hjemmet. Og da det typisk er det organiske affald, der skaber lugte, så slipper man med køkkenkværnen for en våd og ildelugtende skraldespand både i køkkenet og i gården, da der ikke er en container med madaffald.

 

Det anslås at cirka en tredjedel af vores husholdningsaffald er organisk, der vil man ved brugen af en køkkenkværn mindske turene for skraldemanden og på den måde mindske Co2 udslippet fra skraldebilen.

 

Læs om Marias oplevelse med køkkenkværnen