Elektroniske måleinstrumenter

Vinkelmålere og vaterpas

Er skillevæggen helt vinkelret på ydermuren, er vindueskarmen i vater ... og hvad er tagets hældning? Det er vigtige oplysninger, der er nemme at konstatere med vores digitale vinkelmålere og vaterpas. Til andre opgaver er et traditionelt vaterpas med rørlibeller fuldt tilstrækkeligt. I vores program finder du både de helt enkle modeller og mere avanceret udstyr, der har hukommelse og kan foretage udregninger.

Fra producenterne GeoFennel, Weiss og Nestlé.
 

Vinkelmålere og vaterpas 

 

Øvrige elektroniske måleinstrumenter

Dette er fællesbetegnelsen for en række håndholdte instrumenter til måling af forhold, der kan have betydning for arbejdsprocessen:

  • Lægter
  • Kabler
  • Metal
  • Temperatur
  • Fugt
  • Materialetykkelse
  • Lys
  • Støj
  • Gasudslip

Desuden indeholder programmet små positioneringslinjelasere, videoendoskoper og andet vigtigt udstyr, man har brug for på byggepladsen.
 

Øvrige elektroniske måleinstrumenter

 

Læs mere om produkter til elektroniske måleinstrumenter

Læs om nyheder til elektroniske måleinstrumenter

Læs om lasere og nivellering

Læs mere om elektroniske måleinstrumenter

Læs mere om manuelle måleinstrumenter