Gode råd om måleværktøj

Forvirret over det store udvalg?

Det er ikke så mærkeligt, når udvalget er så stort.  For at gøre det mere overskueligt har vi her samlet nogle af de vigtigste oplysninger, du bør overveje, inden du investerer i en laser. Og der er flere gode råd at finde om valg af laser på siden Lasere og nivellering

 

Selvnivellering er vigtigt

Vælg altid en laser med selvnivellering. Det sparer tid, at man ikke skal indstille laseren ved hver opstilling, og det giver færre fejlmuligheder.
 
En laser med selvnivellering:
  •  Overflødiggør indstillinger som er nødvendige ved manuelle lasere med boblelibelle.
  •  Eliminerer fejl på grund af vibrationer og temperatursvingninger.
  •  Har optisk og/eller akustisk alarm, der advarer dig, hvis laseren har fået et stød.
 

Vælg almindeligt fald eller digitalt fald afhængig af arbejdsopgaver

Der findes to typer lasere med fald - en med manuelt fald og en med digitalt fald. De bruges til hver deres formål:

  • Manuelt fald: Hvis man kender to yderpunkter og blot skal forbinde de to planer, bruger man manuelt fald. Fx hvis man skal bygge en indkørsel og kender højden ved vejen og ved huset.
  • Digitalt fald: Hvis man skal lave et specifikt fald, er man nødt til at bruge en laser, hvor faldet kan indstilles digitalt. Fx hvis man lægger dræn i jorden, er der opstillet krav til, hvor mange graders hældning drænrøret skal have. 

Mask funktion er en god egenskab på byggepladsen

Hvis flere rotationslasere er i brug samtidig på en byggeplads, kan det være svært at skelne laserstrålerne fra hinanden, både med og uden modtager. I så fald kan man bruge en mask funktion, som skærmer af, så laserstrålen kun lyser i den ønskede retning. På den måde undgår man forstyrrende signaler fra 'fremmede' rotationslasere eller laserstråler, der reflekteres af vinduer el. lign.

 

Grønne lasere er langt mere synlige end røde

Det menneskelige øje har ca. fire gange så nemt ved at se grønt laserlys som rødt, især hvis der er meget lyst i lokalet. Og hvis man bruger grønne laserbriller, bliver laserstrålen endnu mere synlig. Grunden til at man ikke fremstiller alle lasere med grønt laserlys er, at det kræver en mere avanceret teknik, som gør prisen ca. en tredjedel højere. Desuden er optikken i en grøn laser mere sart end i en rød laser og kan ikke tåle så store temperaturudsving som en rød. Grønne lasere er ideelle til indendørs brug, hvorimod de kan være vanskelige at se udendørs. Derfor bruger man oftest en rød rotationslaser med modtager til udendørs opgaver.

 

Sådan læser man oplysningerne om beskyttelsesgrad

Laserens levetid afhænger blandt andet af, hvor modstandsdygtig den er over for støv og vand. Derfor er det en god ide at tjekke beskyttelsesgraden, før man træffer sit valg. Beskyttelsesgraden bør angives i salgsmaterialet og betjeningsvejledningen, der følger med laseren. Beskyttelsesgraden opgives som IP (forkortelse for "Ingress Protection Rating") efterfulgt af et tocifret nummer. Nummeret kan aflæses ved hjælp af dette skema: 

 
1. IP-ciffer
Modstandsdygtig mod
FASTE LEGEMER
2. IP-ciffer
Modstandsdygtig mod
VAND
0 X
IKKE beskyttet
X 0
IKKE beskyttet
1 X
Genstande > 50,0 mm
X 1
Dryppende
2 X
Genstande > 12,0 mm
X 2
Dryppende > 15°
3 X
Genstande > 2,5 mm
X 3
Regn, dryppende > 30°
4 X
Genstande > 1,0 mm
X 4
Oversprøjtning
5 X
Støvskærmet
X 5
Spuling
6 X
Støvtæt
X 6
Spuling (højt tryk)
 
 
X 7
Vandtæt (indtil 1 m dybde)
 
 
X 8
Vandtæt (mere end 1 m dybde)

Eksempler:

IP 54: Støvskærmet og modstandsdygtig over for oversprøjtning
IP 67: Støvtæt og vandtæt indtil 1 m dybde
 

Sådan vedligeholder man bedst sin laser

 

Rengøring

Hvis laservinduet er snavset, skal man gøre det rent med en blød klud eventuelt fugtet med lidt vand. Hvis laseren er våd, skal den tørres omhyggeligt og først pakkes ned i kufferten eller tasken, når den er helt tør. Ellers kan der dannes kondens i laseren, hvilket kan ødelægge elektronikken.
 

Transport

Transportér altid laseren i den originale kuffert eller taske. Vær desuden opmærksom på, om din laser skal låses før transport - det fremgår i så fald af betjeningsvejledningen. Hvis du glemmer at låse laseren, kan den komme ud af kalibrering.
 

Batterier

De fleste lasere leveres med et sæt genopladelige batterier. Det er vigtig, at lade det helt op, inden laseren tages i brug. Så holder batterierne længere, og du risikerer ikke at blive afbrudt midt i arbejdet på grund af flade batterier. Efter nogen tid kan kontaktfladerne i batterirummet irre, så strømforsyningen forstyrres. Irren kan dog let fjernes med en kniv eller et viskelæder på en blyant.
 

Reparation

Åbn aldrig huset, da det får garantien til at bortfalde. Hvis laseren skal repareres eller justeres, kan den sendes til andersen & nielsen, der reparerer lasere og måleinstrumenter af de fleste mærker.
 

Husk at du selv skal kontrollere rotationslaserens nøjagtighed

Gør det til en vane at kontrollere din rotationslaser, hver gang du laver en ny opstilling. Det tager kun få minutter og sikrer dig imod dyre fejl på grund af en skæv laser:

  1. Placér rotationslaseren på et trefodsstativ eller en bordplade ca. 5-10 m fra en væg. Tænd laseren og markér laserstregen på væggen.
  2. Drej rotationslaseren 180° og markér igen laserstregen på væggen
  3. Dren rotationslaseren 180° og markér endnu engang laserstregen på væggen.

Hvis afstanden mellem de tre markeringer overstiger 1-3 mm, er laseren skæv og skal sendes til kalibrering. andersen & nielsen kalibrerer rotationslasere af alle mærker.

 

Se film om kontrol af rotationslaser


Når du sender laseren til kalibrering, bedes du medsende et udfyldt serviceskema.
 

  Download serviceskema

Laserstråler fra måleinstrumenter er ikke farlige

Laserstråler fra linjelasere eller rotationslasere er kun skadelige, hvis øjet udsættes for dem i længere tid. Man skal derfor ikke se direkte ind i laserstrålen, heller ikke med optiske instrumenter. Og af samme årsag skal man arbejde i et niveau over eller under øjenhøjde, så man ikke risikerer at rette laserstrålen mod andre personer. Hvis kommer til at se kortvarigt i laserstrålen, beskyttes øjet normalt af blinkerefleksen.

Laserbriller bruges til lettere at kunne se laserstrålen - ikke til beskyttelse af øjet. 

Læs mere om produkter inden for lasere og nivellering

Læs om tilbehør til lasere og nivellering

Læs om kurser inden for lasere og nivellering

Læs om nyheder indenfor lasere og nivellering

Læs om lasere og nivellering

Læs om værktøj til gravemaskinen

Læs mere om elektroniske måleinstrumenter

Læs mere om manuelle måleinstrumenter

Læs mere om GPS-systemer

Kontakt andersen & nielsen