Gode råd om L- M- og H-mærkning af støvsugere

Har du tjek på reglerne om mærkning af industristøvsugere?

Det er ikke ligegyldigt, hvilken støvsuger du vælger. Ifølge EU-reglerne skal industristøvsugere være mærket med L, M eller H (lav, medium eller høj) alt efter hvilke arbejdsopgaver, man har. Bogstaverne angiver, hvor meget støv filtrene opfanger.

L-støvsugere

L-støvsugere er beregnet til almindelig rengøring i husholdningen, på kontorer, hoteller m.m. Støvet er ufarligt og udgør ingen sundhedsrisiko ved indånding. 

 

M-støvsugere

Hvis man arbejder med følgende materialer, bør man bruge en M-støvsuger: 

 • Træ

 • Murbrokker

 • Cement og mørtel

 • Gips

 • Sand og grus

 • Spartelmasse 

Træstøv kan være kræftfremkaldende

I de senere år har Arbejdstilsynet især gjort opmærksom på problemerne med træstøv. Træpartikler kan nemlig give både astma, bronkitis og kræft. Og det gælder ikke kun trykimprægneret træ. Derfor giver man træværkstederne påbud om enten at arbejde i det fri eller bruge støvsugere, der opfylder M-standarden.

 

Støv fra murværk og beton kan give stenlunger og lungekræft

Arbejder man med murværk, puds eller beton, skal man være klar over, at støvet indeholder kvarts. Og hvis man indånder det fine kvartsstøv, risikerer man at få stenlunger og endda også lungekræft. Rengør man en pudset væg med saltsyre, kan det afgive giftige dampe. Og også cement- og mørtelstøv er skadeligt at få på sig, da det udtørrer huden og giver irritation og eksem.

 

Alarm hvis suget er for svagt

En af de store fordele ved en M-støvsuger er, at der lyder en alarm, hvis filtret er stoppet til, og suget derfor bliver for svagt. Hvis man fx saver i træ, er det vigtigt at vide, hvis støvsugeren stopper til undervejs.

Andre fordele ved Starmix M-støvsugere er:

 • Patenteret plastsæk til sikker håndtering af farligt affald

 • Filtrene håndteres fra den rene side

 • Filtrene optager ikke plads i beholderne – giver større kapacitet

 • Automatisk filterrens når værktøjet slukkes

 

Se Starmix-M støvsuger

Se Starmix-M iPulse

 

H-støvsugere

Hvis man arbejder med følgende materialer, bør man bruge en H-støvsuger: 

 • Asbest

 • Skimmel

 • Bitumen

 • Mineralske fibre

 • Isoleringsmateriale såsom glasuld

Der er særlige krav til håndteringen af af disse typer støv. Bl.a. skal man bruge værktøj for at få adgang til filtrene, og poserne skal være af plast for at forhindre støvet i at trænge gennem posen, når den tømmes. Disse krav opfyldes af støvsugere godkendt til støvklasse H. 

Der bliver ikke brugt asbest i nye bygninger, men der vil stadig være asbest i mange gamle tage og vægplader. Når de afmonteres, er det vigtigt, at man undgår at indånde støvet, da det er kræftfremkaldende.
 

Fordele ved Starmix H-støvsugere:

 • Akustisk alarm ved for svagt sug

 • Patenteret plastsæk til sikker håndtering af farligt affald

 • Filtrene håndteres fra den rene side

 • Filtrene optager ikke plads i beholderne – giver større kapacitet

 • Automatisk filterrens også ved tændt værktøj

Se Starmix-H støvsuger


Rent teknisk omfatter de gældende regler kun krav om et H-filter for håndtering af skimmel og isoleringsmateriale; derfor vælger nogle at købe en billigere M-støvsuger og forsyne den med et H-filter. Det må dog kraftigt frarådes, da motoren i en M-støvsuger giver en for kraftig luftgennemstrøming til, at H-filtret virker efter hensigten.

 

Hvor store støvpartikler trænger igennem filtrene?

I dette skema kan du tjekke, at din støvsuger overholder grænseværdien for det stof, du arbejder med (grænseværdierne fastsættes af Arbejdstilsynet):
 

 

Max støvgennemgang i filtre

Max støvgennemgang i Starmix filtre

Afprøvet efter norm

OEL/max grænseværdi

L

≥ 1,0 %

Føres ikke i Danmark

 EN 60335-2-69

> 1 mg/cm3

M

 ≥ 0,1 %

0,003 % polyesterfiltre  

 EN 60335-2-69

≥ 0,1 mg/cm3

 H 

≥ 0,005 %

0,001 % (HEPA 13 filtre)

 EN 60335-2-69

< 0,1 mg/cm3

 

Kolonnen "Max støvgennemgang i filtre" angiver den værdi, der kræves opfyldt ifølge norm EN 50335-2-69 for at opnå mærkningen L, M eller H. Som man kan se, tillader Starmix støvsugerfiltrene en langt lavere støvgennemgang end det tilladte for normen.

Kolonnen OEL/mak grænseværdi" viser, hvilken mærkning støvsugeren skal have, hvis man arbejder med et stof, der har en OEL-grænseværdi. Fx er grænseværdien for bomuldsstøv 0,5 fiber pr. cm3, hvilket kræver en M-mærket støvsuger.
 

Jo mindre støvpartiklerne er, jo værre sygdomme kan de fremkaldeIllustrationen viser, hvilke skader de forskellige størrelser støvpartikler udsætter kroppen for.

For yderligere oplysninger ring på 36 41 02 00.

 

Se hvordan du vedligeholder støvsugeren

 Læs om, hvordan du vedligeholder støvsugeren

Læs mere om produkter til støvhåndtering

Læs mere om nyheder fra anKlima

Læs mere om støvhåndtering

Læs mere om vand og fugt

Læs mere om håndtering af PCB

Læs mere om UNI S universaltilbehør

Kontakt andersen & nielsen