Sådan vælger du

Sådan vælger du dit Gutmann emfang

Gutmann - sådan vælger du

Du skal tage mange forhold i betragtning, når du planlægger ny ventilationsløsning. For at opnå den helt rigtige løsning anbefaler vi, at du starter med at overveje, om emfanget skal have intern eller ekstern motor. Et alternativ er recirkulering med kulfilter.


Husdiagrammet til højre giver dig et overblik over hvilke forhold, du skal overveje i processen. Du kan bruge diagrammet som tjekliste, så du sikrer, at alle elementer i ventilationsløsningen er taget i betragtning.

 

 

 

EmfangA - Emfang

Når du skal vælge emfang, skal du altid tage stilling til, om det skal hænge på væggen, frit fra loftet, være skjult i bordet, skjult i loftet eller i overskab

 

Derefter skal du tage stilling til, om emfanget skal være med ekstern eller intern motor eller have recirkulering. Ønskes et emfang med recirkulering, kan du springe C, D, E og F over.

 

 

 

 

Lyddæmper

 

B - Lyddæmper

Hvis den eksterne motor tilsluttes faste kanaler, er det en god idé at tilslutte en lyddæmper mellem motor og emfang for at forhindre motorstøjen i at resonere tilbage i emfanget. Dette anbefales især, hvis afstanden mellem motor og emfang ikke er særlig stor. Ved brug af lydisoleret flexslange er lyddæmper ikke nødvendig. 

 

 

 

 

Motor

C - Motor

Den interne motor kan bruges, hvis kanalføringen er under 7 m lang og ikke har for mange bøjninger. En ekstern motor bør vælges, når der er brug for længere kanalføring, eller der er mange bøjninger på kanalføringen. Emfang med ekstern motor er mere støjsvage end emfang med intern motor eller recirkuleringsemfang. 

 

 

 

 

 

Kanaler og spændebånd

D - Kanaler og spændebånd 

Faste kanaler som stålrør (spirorør) og rektangulære plastkanaler giver den mindste luftmodstand. Undgå for mange bøjninger, da de giver meget modstand (tryktab). Brug altid som minimum samme diameter som udtaget på emfang eller motor.

Flexslanger er et let anvendeligt alternativ. Bøjninger skal være bløde, og slangen må ikke trykkes. Der er dog større tryktab ved brug af flexslanger end ved brug af faste kanaler. Husk at kondensisolere kanaler i uopvarmede loftsrum.

 

 

 

  

SpjældE - Spjæld

Et mekanisk kontraspjæld skal altid monteres i kanalen, hvis spældet ikke er en del af en mur-/taggennemføring eller taghætte. Dette forhindrer kold luft i at trænge ind, når emfanget ikke er i brug. Spjældet placeres så tæt på et afkast som muligt. Alternativt kan et motorstyret spjæld bruges, hvis afstanden mellem emfang og aftræk til det fri er meget kort. Dette reducerer risikoen for støj, når vinden får spjældet til at klapre. 

 

 

 

 

 

Afkast/kulfilter

 F - Afkast og kulfilter

Aftrækshætter eller -riste i facaden af andet mærke end Gutmann skal være større end kanalen. Ved recirkulering bruges et kulfilter til at rense luften for lugt, enten integreret i emfanget eller indbygget i en rist. Kulfiltret fjerner ikke fugt, og derfor skal man lufte ud efter madlavningen eller have centralt ventilationsanlæg. Recikulering vælges, hvis man er forhindret i at føre en kanal ud i det fri eller vil minimere energiforbruget. Kulfiltre renser ikke luften 100% men virker over tid. GUTMANNs kulfilter kan regenereres i en normal ovn, hvilket forøger levetiden i op til 4 år. 

 

Læs mere om GUTMANN

Læs mere om GUTMANN emfang

Læs mere om GUTMANN fokusbrochure

Læs mere om GUTMANN nyheder